Visie

investeringsfilosofie

Group MC investeert in ondernemen. Onze aanpak is er niet op gericht om linea recta naar een exit toe te werken. In tegendeel. Degelijke dossiers nemen we voor een lange termijn op in onze portefeuille.
Afhankelijk van het scenario stellen we een ad-interim management ter beschikking. Maar onze rol blijft die van actieve investeerder. Niet die van operationeel manager.
Wij geloven in de meerwaarde van een nauwe samenwerking en betrokkenheid met uw bedrijf. Daarom is zetelen in de raad van bestuur voor Group MC essentieel.
Meerderheidsparticipaties of co-investeringen die hetzelfde resultaat beogen genieten de voorkeur.
Group MC investeert principieel niet in startende ondernemingen, investeringsfondsen en moeder- en dochterstructuren.

Investeringscriteria

Risicokapitaal van Group MC is beschikbaar als:

  1. Groeikapitaal.
  2. Financiering voor overnames (MBO en MBI).
  3. Kapitaal voor overname van aandelen (Familiale constructies).
  4. Financiering van buy & build-constructies (Acquisities).

Sectorspecificaties zijn er niet. Wij verkiezen bedrijven met een stevige en verdedigbare marktpositie.

Zetel in raad van bestuur is vereist. Stabiele cashflow is belangrijk.
Aanwezigheid van een gefundeerd management is noodzakelijk. Een accuraat rapporteringssysteem is een must.
Group MC rekent op een degelijk en uitgewerkt bedrijfsplan, zowel financieel, operationeel als strategisch.

Activiteiten

Group MC verstrekt risico- en groeikapitaal aan kleine en middelgrote ondernemingen met een goede cashflow. Deze bedrijven bevinden zich in de meest uiteenlopende sectoren, met een focus op business to business.
Een deelname aan het operationele beleid is voor Group MC niet aan de orde. We willen wel graag strategisch meedenken om uw groeiambities te verwezenlijken en dat steeds vanuit een zetel in de Raad van Bestuur.
Door onze jarenlange ervaring in het bedrijfsleven is de succesformule van Group MC onmiskenbaar: handelen vanuit ondernemerschap.
Daarnaast blijven we voortdurend werken aan onze vastgoedportefeuille. Die is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke activiteit met kantoorgebouwen, semi-industriële en commerciële panden te koop en te huur over het hele land.